Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obniżka czynszu dla lokali użytkowych - nowe zasady!

Nowe zasady udzielania obniżki czynszu w związku z zamknięciem lub ograniczeniem działalności prowadzonej w lokalu użytkowym wynajmowanym od Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

Fot. Pixabay.com

Od dnia 1 stycznia 2021 r. udzielenie najemcom lokali użytkowych wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ulgi czynszowej możliwe jest poprzez:

1) obniżenie stawki czynszowej do wysokości kosztów eksploatacyjnych - w odniesieniu do najemców, którzy w wynajmowanych lokalach użytkowych nie mogą prowadzić działalności w związku z zakazem ustanowionym przepisami prawa,

2) obniżenie stawki czynszowej o 50% lub o 75% -  w odniesieniu do najemców, którzy w wynajmowanych lokalach użytkowych prowadzą działalność, ale ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i udokumentują spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej, o nie mniej niż 25% (w przypadku ulgi 75% obniżka czynszu jest udzielana po udokumentowaniu spadku obrotów/przychodów o co najmniej 50%) w porównaniu do:

a) średniej arytmetycznej obrotów lub przychodów ze stycznia i lutego 2020 r., lub

b) analogicznego miesiąca 2019 r.

Tak jak dotychczas, udzielenie obniżki następuje na wniosek najemcy. W przypadku lokali zamkniętych konieczne jest wskazanie podstawy prawnej zakazu prowadzenia działalności, natomiast najemcy lokali, w których prowadzona jest działalność, zobowiązani są przedłożyć dokumenty finansowe obrazujące spadek obrotów lub przychodów z tej działalności na zasadach wskazanych w pkt 2.

W obydwu przypadkach konieczne jest również załączenie do wniosku dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia go w kontekście przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis.

Poniżej publikujemy wzory dokumentów niezbędnych do udzielenia obniżki czynszu:

1) Wniosek o udzielenie obniżki czynszu

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – należy wypełnić bez części B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Identyfikator dla Gminy Miejskiej Kraków to: 1261011.

W przypadku gdy dane zawarte w formularzu załączonym do wniosku o udzielenie obniżki czynszu za ubiegłe miesiące nie uległy zmianie, prosimy o złożenie Oświadczenia o braku zmiany wskazanych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

3) Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis

4) Zobowiązanie do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania

5) Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Najemcy lokali użytkowych, którzy korzystali z ulgi czynszowej w 2020 r., proszeni są ponadto o złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3, z uwzględnieniem obniżki czynszu udzielonej w poprzednim roku wg. wzoru: Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis za rok podatkowy 2020 i 2 lata poprzedzające.

Zasady udzielania ulgi czynszowej reguluje procedura ZBK-44 „Obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w związku z negatywnymi konsekwencjami stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela również telefonicznie Referat Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie pod nr telefonu 12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

UWAGA!

Wnioski o obniżenie stawek czynszowych za 2020 r. mogą być składane najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2021-01-29
Data aktualizacji: 2021-03-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź