Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy w Referacie Obsługi Mieszkańców

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydata na wolne stanowisko Młodszego Referenta/Referenta w Referacie Obsługi Mieszkańców w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 6 przy pl. Na Groblach 7 w Krakowie w ramach umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 25 czerwca 2024 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie nr ref: EM-Z-06/24.

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17 (Zespół Kadr i Płac), 12 291 28 19 (Referat Obsługi Mieszkańców).

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie co najmniej średnie,
  • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

  • Bieżąca obsługa użytkowników lokali mieszkalnych, pracowni twórczych i tymczasowych pomieszczeń.
  • Sporządzanie, aktualizowanie i rozwiązywanie umów najmu.
  • Przyjmowanie i rozpatrywanie korespondencji, wniosków, zgłoszeń, skarg i interwencji mieszkańców zasobu obsługiwanego przez Referat Obsługi Mieszkańców ZBK oraz przygotowanie pisemnych odpowiedzi z dochowaniem terminów określonych przepisami.
  • Przeprowadzanie wywiadów i uczestnictwo w wizjach lokalnych w terenie dotyczących zasobu obsługiwanego przez Referat Obsługi Mieszkańców ZBK oraz sporządzanie pisemnych informacji, m.in. notatek służbowych, protokołów.

Warunki pracy i płacy:

  • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych - zgodnie z odrębnymi przepisami).
  • Płaca zasadnicza: 4 500 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
  • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Anna Szlaga
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-06-13
Data aktualizacji: 2024-06-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź