Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Facebook

INFORMACJA  ADMINISTRATORA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH  OSÓB  ODWIEDZAJĄCYCH  FANPAGE  ZARZĄDU BUDYNKÓW  KOMUNALNYCH  W  KRAKOWIE  W  SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM  FACEBOOK

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej  „RODO”) informujemy Państwa, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
 • poprzez adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl
 • telefonicznie: (12) 616-62-34

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach:

 • prowadzenia fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratora tego serwisu i zgodnie z obowiązującym w tym serwisie regulaminem, oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tego serwisu, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości,
 • statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

Rodzaj  przetwarzanych  danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)
 • informacje podawane przez Państwa w komentarzach/wiadomościach

 

Odbiorca danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto Państwa dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (szczegółowa informacja poniżej).

 

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Szczegóły dostępne na stronie:  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania - w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii Państwa danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przy czym przysługuje ono jedynie w przypadku, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy uznają Państwo, iż  przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 

Okres  przetwarzania  danych  osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • do czasu skutecznego wyrażenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem tego serwisu.

 

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

 

Współadministrowanie danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz promocyjnych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlenia statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie za przetwarzanie Państwa danych:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms Ireland Limited udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dane dotyczą (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie.
 4. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-06-11
Data aktualizacji: 2024-06-11
Powrót