Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydata na wolne stanowisko Młodszego Referenta/Referenta w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji w ramach umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 5 lipca 2024 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie nr ref: FU-Z-07/24.

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą e-mailową. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 61 42 (Zespół Kadr i Płac), 12 616 61 11 (Referat Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy procedury windykacji, prawa powszechnego i miejscowego.
 • Bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia występującego na kartotekach dłużników
 • Przygotowywanie kompletu materiałów dla radców prawnych w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i sporządzanie w tym zakresie stosownego wniosku oraz bieżące monitorowanie etapu i sposobu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 • Rozpatrywanie pism i wniosków, kierowanych do Zarządu Budynków Komunalnych, dotyczących postępowań windykacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i lokalnego i przygotowywanie w tym zakresie projektów odpowiedzi

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób
  niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Płaca zasadnicza: 4 500 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie
  z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Anna Szlaga
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź