Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 72 pasujących obiektów:

Komentarz dotyczący umorzenia śledztwa – zakup nieruchomości przez KBF

https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/239764,28,komunikat,komentarz_dotyczacy_umorzenia_sledztwa___zakup_nieruchomosci_przez_kbf.html

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników KBF i Urzędu Miasta Krakowa oraz w sprawie przekroczenia przez dyrektora KBF uprawnień podczas zakupu nieruchomości przy ul. Wygranej 2 w Krakowie z przeznaczeniem na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Informacje na ten temat opublikowane na łamach „Dziennika Polskiego” oraz portalu Interia.pl są nieprawdziwe.

Umorzono śledztwo dotyczące nabycia kamienicy przez KBF

https://krakow.pl/aktualnosci/239765,26,komunikat,umorzono_sledztwo_dotyczace_nabycia_kamienicy_przez_kbf.html

Nie potwierdziły się zarzuty formułowane przez Stowarzyszenie Miasto Wspólne oraz portal Interia.pl, jakoby krakowscy urzędnicy zaniedbali sprawę przejęcia nieruchomości przy ul. Wygranej 2 na własność Skarbu Państwa, a ich działanie doprowadziło do utraty przez miasto dużego majątku. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie umorzyła śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez pracowników KBF i Urzędu Miasta Krakowa oraz przekroczenia przez dyrektorkę KBF uprawnień podczas zakupu w 2015 r. nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Podkreśliła przy tym, że ich działaniu nie można przypisać umyślności lub nawet nieumyślności.

Komisja Majątkowa: jest wyrok trybunału

https://krakow.pl/aktualnosci/28085,29,komunikat,komisja_majatkowa__jest_wyrok_trybunalu.html

W środę (13 marca) Trybunał Konstytucyjny  rozpatrzył  wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów na podstawie których zwracano mienie Kościołowi Katolickiemu oraz Gminom Wyznaniowym Żydowskim.  Trybunał umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu. Orzekł ponadto, że nie jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą  pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w czasach PRL.

Zielone światło dla budowy ekospalarni

https://krakow.pl/aktualnosci/64821,29,komunikat,zielone_swiatlo_dla_budowy_ekospalarni.html

Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla krakowskiej ekospalarni. To otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

Tramwaj do Górki Narodowej: w sierpniu przetarg na projekt i budowę

https://krakow.pl/aktualnosci/201151,32,komunikat,tramwaj_do_gorki_narodowej__w_sierpniu_przetarg_na_projekt_i_budowe.html

Jest decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. To otwiera drogę do przygotowania materiałów pod przetarg na tę ważną dla mieszkańców północy Krakowa inwestycję.

Stanowisko w sprawie decyzji dotyczącej zwierząt z centrum Krakowa

https://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/7710,28,komunikat,stanowisko_w_sprawie_decyzji_dotyczacej_zwierzat_z_centrum_krakowa_.html

W ostatnim czasie przez krakowskie media przetoczyła się fala artykułów dotyczących zwierząt należących do rodziny mieszkającej w centrum miasta. W związku z decyzją Urzędu Miasta o czasowym odbiorze kotki wabiącej się Marika i przekazaniu jej do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie oraz o umorzeniu postępowania w przypadku pozostałych zwierząt tzn. dwóch psów i trzech kotów, wyjaśniam:

Statuty dla instytucji opieki

https://krakow.pl/aktualnosci/39625,30,komunikat,statuty_dla_instytucji_opieki_.html

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa zaopiniowała projekty nowych statutów trzynastu domów pomocy społecznej oraz projekt zmian w ubiegłorocznej uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Pieniądze na walkę z COVID-19

https://krakow.pl/aktualnosci/240085,30,komunikat,pieniadze_na_walke_z_covid-19.html

Umorzenia, odroczenia lub rozkładanie na raty opłat za najem, dzierżawę lub użytkowanie lokali należących do gminy. To jedna z ulg, jakie przewiduje miasto dla przedsiębiorców, w związku z epidemią. Dodatkowo klub radnych „Kraków dla mieszkańców” proponuje przeznaczenie dodatkowych 10 mln zł z budżetu miasta, na doposażenie służb medycznych. Na temat finansowych możliwości miasta dyskutowano na posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Pieniądze na mikropożyczki są, wystarczy złożyć wniosek

https://krakow.pl/aktualnosci/243130,30,komunikat,pieniadze_na_mikropozyczki_sa__wystarczy_zlozyc_wniosek.html

Jeszcze blisko połowa mikroprzedsiębiorców z Krakowa może skorzystać z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł może zostać umorzona pod warunkiem prowadzenia działalności przez kolejne 3 miesiące od daty jej otrzymania.