Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Urząd wspiera najemców. Niektórych.” - polemika

W związku z artykułem „Urząd wspiera najemców. Niektórych.” autorstwa Małgorzaty Mrowiec (Dziennik Polski, 23 stycznia) informuję, że w tekście znalazły się nieprawdziwe informacje i stwierdzenia, które wprowadzają czytelnika w błąd. W związku z powyższym, do redaktora naczelnego pana Marka Kęskrawca zostało wysłane stosowne sprostowanie w tej sprawie.

Artykuły pojawiające się w ostatnim okresie w Dzienniku Polskim, dotyczące wynajmu lokali użytkowych przez VIVA sp. c. i VIVA2  sp. c. zawierają jedynie wybiórcze informacje, które nie obrazują faktycznego stanu sprawy.

Pomimo przedstawianych redakcji gazety obszernych pisemnych wyjaśnień ze strony Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, informacje te nie są w ogóle uwzględniane w artykułach lub są uwzględnione w minimalnym zakresie, wybiórczo i w sposób nie obrazujący stanowiska wynajmującego.

Również stanowiska innych osób cytowanych w artykułach,  przedstawiane są w sposób niezgodny z intencjami  osób wypowiadających się, czego efektem były pisma skierowane do Pana Marka Kęskrawca - Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego tj. pismo Pana Bohdana Lisowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w którym stwierdza, że jego wiedza o sprawie opierała się wyłącznie na informacjach przekazanych przez autorkę tekstu oraz że jego słowa zostały wyrwane z szerszego kontekstu rozmowy, co zmieniło ich wydźwięk oraz Pana Mirosława Cyganka, w którym stwierdza, że jego wypowiedź dotyczyła wyłącznie jego konkretnych lokali wynajętych od Gminy w dobrym stanie technicznym i niefortunne było wykorzystanie tej wypowiedzi w celu porównania z długością remontu całkiem innego lokalu, którego specyfiki nie znał.

Ponadto w artykułach cytowane są również wypowiedzi osób, które np. nie posiadają wiedzy w omawianej problematyce, czy też doświadczenia w zakresie wypracowanych z wieloma środowiskami ulg mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Zawarte w artykułach wypowiedzi nie są sprawdzone i konfrontowane na żadnym etapie przygotowywania artykułu prasowego, co prowadzi następnie do konieczności wnioskowania o sprostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w tych artykułach. Taki sposób prezentowania problematyki ulg zastosowanych wobec przedsiębiorcy tj. Spółki VIVA sp. c. oraz VIVA 2 sp. c. stawia w negatywnym świetle zarówno wymienionego przedsiębiorcę,  jak i służby miejskie działające w oparciu o istniejące przepisy prawa miejscowego.

Należy również zaznaczyć, że do Redakcji Dziennika Polskiego przesłane zostały pisemne informacje o wysokości nakładów poniesionych przez Spółki VIVA sp. c. oraz VIVA 2 sp.c., które do dnia dzisiejszego w odniesieniu do lokalu przy ul. Szewskiej 24 wyniosły już 180 tys. zł, a w odniesieniu do lokalu przy ul. Jana 2 -116 tys. zł. Na bieżąco przekazywane są kolejne faktury przez Spółkę. Nakłady te poczynione przez najemcę z jego środków, polepszają substancję lokali komunalnych, zaś spółka zrzekła się prawa do nich zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu. Okoliczność ta została pominięta we wszystkich artykułach pomimo pisemnej informacji w tym przedmiocie skierowanej do redakcji Dziennika Polskiego.

W  sprawie publikowanych artykułów do Redaktora Naczelnego Dziennika Polskiego przesłali swoje stanowiska Pan Wiesław Jopek -Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Pan Janusz Kowalski - Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, w których wyrażają pogląd i aprobatę dla dalszego stosowania przez Miasto regulacji  polegającej na obniżeniu stawki czynszowej najmu  netto od dnia podpisania umowy najmu do dnia rozpoczęcia działalności w lokalu użytkowym.

Poniżej przedstawione zostały przykłady nieprawdziwych informacji zawartych w artykule:

1. Nieprawdziwy jest tytuł artykułu cyt. ,,Urząd wspiera najemców. Niektórych.’’

Prawdą jest natomiast, że instrument prawny pozwalający na obniżenie stawki czynszu najmu do wysokości kosztów eksploatacyjnych w okresie przygotowania lokalu komunalnego do rozpoczęcia w nim działalności gospodarczej, uregulowany jest przepisami prawa miejscowego i  skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców  wynajmujących gminne lokale użytkowe. Szczegółowa informacja pisemna w tej sprawie skierowana została do redakcji Dziennika Polskiego wraz z podaniem podstaw prawnych w dniu 19.01.2017 r.  Pomimo posiadania przez autorkę tekstu pisemnej informacji,  w artykule zasugerowane zostało, że z ulgi korzystać mogą jedynie niektórzy najemcy, a na poparcie tej nieprawdziwej tezy powołany został przypadek ulgi udzielonej innemu najemcy lokalu komunalnego Panu Mariuszowi Aabowi z błędną informacją, że najemca ów uzyskał ulgę na 3 miesiące, podczas gdy w rzeczywistości ulga udzielona w ramach przygotowania lokalu do rozpoczęcia działalności udzielona była na okres od 29.10.2010 r. do 30.06.2011 r. tj. łącznie 8 miesięcy. Ponadto oprócz tej ulgi Pan Mariusz Aab w okresie od 6.03.2012 r. do 30.08.2012 r.  tj. łącznie 6 miesięcy korzystał również z drugiej ulgi udzielonej na czas prowadzenia remontu w lokalu. Łączny okres ulg udzielonych Panu Aabowi wyniósł więc 14 miesięcy, przy czym zaznaczyć należy, że powierzchnia lokalu wynajmowanego przez Pana Mariusza Aaba wynosiła jedynie 47 m2 podczas, gdy powierzchnia lokalu przy ul Szewskiej 24 wynosi 346,04 m2.

2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie autorki artykułu o braku  jakichkolwiek działań w gminnych pomieszczeniach: przy ul. Św. Jana 2 i przy Rynku Głównym 29.

W lokalach przy ul. Św. Jana i przy Rynku Głównym 29 były przeprowadzane prace projektowe i remontowe, szczegółowo opisane w stanowisku przesłanym do Dziennika Polskiego w dniu 19.01.2017 r. (tj.  4 dni przed opublikowaniem artykułu).   

3. Nieprawdziwa jest stwierdzenie autorki artykułu, że Gmina mogłaby zarabiać krocie na lokalu użytkowym położonym w Rynku Głównym 29.

W pisemnym stanowisku przesłanym do redakcji Dziennika Polskiego w dniu 19.01.2017 r. (4 dni przed opublikowaniem artykułu) zawarte zostały dokładne wyjaśnienia w zakresie stanu technicznego ww. lokalu wraz z informacją, że lokal ten był wielokrotnie wystawiany do wynajęcia i pomimo przeprowadzenia 5 nieograniczonych aukcji żaden podmiot nie był zainteresowany jego wynajmem. Zawarte zatem w artykule  stwierdzenie o możliwości zarabiania na najmie tego lokalu nie znajduje żadnego potwierdzenia w rzeczywistości co pokazały aukcje, które nie doprowadziły do wyłonienia najemcy przez wiele miesięcy, o czym redakcja Dziennika Polskiego posiadała pisemną informację dostarczoną przez datą publikacji artykuł.

4. Nieprawdą jest również, iż  Pan Mariusz Aab korzystał z trzymiesięcznej ulgi w czynszu.

Prawdą jest natomiast, że ten przedsiębiorca korzystał z tej samej co VIVA 2 sp. c., przewidzianej programem wspierania przedsiębiorczości, ulgi czynszowej w okresie przygotowania lokalu do rozpoczęcia działalności przez 8 miesięcy, następnie zaś z kolejnej ulgi przez okres następnych 6 miesięcy.  Łączny okres ulg udzielonych Panu Aabowi wyniósł więc 14 miesięcy.  

5. Nieprawdziwa jest też informacja, że Zarząd Budynków Komunalnych  zamierzał wypowiedzieć Panu  Mariuszowi Aab umowę najmu z powodu zamknięcia lokalu na ŚDM.

Przedsiębiorca został jedynie poproszony o złożenie wyjaśnień w zakresie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe  nie dotyczyło okresu organizacji ŚDM.

6. Cytowany w artykule Pan Marian Dreszer nigdy nie był najemcą gminnym.

7. Opisana przez Pana Mariana Dreszera sprawa rzekomego podnajmu lokalu przy ul. Św. Jana 2 zakończona została postępowaniem wyjaśniającym, które nie wykazało nieprawidłowości.

8. Nieprawdą jest również, że Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie przekazał informacji o wpłatach za lokal przy ul. Szewskiej 24.

W kwestii terminowości wpłat czynszowych za lokal przy ul. Szewskiej 24 zostało złożone pisemne wyjaśnienie w dniu 20.01.2017 r., tj. 3 dni przed datą ukazania się artykułu prasowego.

Katarzyna Zapał

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Wersja do pobrania

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2017-01-30
Data aktualizacji: 2018-04-23
Powrót
Znajdź