Zmiana wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zmiana wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
Fot. Pixabay.com

Szanowni Użytkownicy Lokali Mieszkalnych,

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od 28 maja 2021 r. zmienia się opłata za wodę i odprowadzanie ścieków.

Nowa opłata wynosi 11 zł/1m3.

Nowa opłata obowiązuje Państwa od 1 czerwca 2021 r.

Prosimy o płatność za zimną wodę i zimną wodę do podgrzania i ścieki według stawki 11 zł/1m3 pomnożonej przez ilość zużywanych przez Państwa m3, zgodnie z ostatnim powiadomieniem o opłatach.

W razie pytań lub wątpliwości co do wysokości opłaty prosimy o kontakt z właściwym Biurem Obsługi Mieszkańców.

Informujemy również, że Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przygotowuje dla Państwa powiadomienia o zmianie opłat, które otrzymają Państwo za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472), Wodociągi Miasta Krakowa S.A. złożyły do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie wydał Decyzję nr KR.RZT.70.35.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres najbliższych 36 miesięcy - od dnia 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2024 r.
 

27.05.2021 - 10,49 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 4,86%, tj. +51 groszy.
28.05.2021 - 27.05.2022 - 11,00 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 4,72%, tj. +52 grosze.
28.05.2022 - 27.05.2023 - 11,52 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.
Taryfa za wodę i ścieki - wzrost 3,99%, tj. +46 groszy.
28.05.2023 - 27.05.2024 - 11,98 zł za 1000 litrów dostarczonej wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy