E-faktura

Elektroniczna faktura

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zachęca najemców lokali użytkowych do skorzystania z elektronicznej faktury. Wybór tej formy przesyłania dokumentów (faktur, faktur korygujących, not księgowych) przyczyni się do zwiększenia skuteczności ich doręczania. Faktura przesyłana jest w formacie PDF na wskazany przez Państwo adres email. Korzystanie z elektronicznej faktury wymaga  akceptacji odbiorcy faktury, dlatego też w przypadku woli skorzystania z e-faktury uprzejmie prosimy o podpisanie oraz wysłanie na adres tutejszej jednostki formularza oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Informujemy, że możliwa jest też rezygnacja z tej formy przesyłania dokumentów poprzez podpisanie oraz wysłanie na adres tutejszej jednostki stosownego oświadczenia o cofnięciu zgody na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną

Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Kasprzycka
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Partnerzy