Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozliczenia mediów dla lokali użytkowych

Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem mediów należy do obowiązków właściciela lokali komunalnych tj. Gminy Miejskiej Kraków.

W sprawach dotyczących rozliczenia zaliczek za media i usługi w odniesieniu do rzeczywistych kosztów należy kontaktować się w godz. 7:30-15:30 bezpośrednio z Referatem Rozliczeń Nieruchomości w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w pokoju 8 i 10 lub pod niżej wymienionymi numerami:

  • tel. 12-616-62-23
  • tel. 12-616-62-29
  • tel. 12-616-62-20
  • tel.12-291-28-60
  • tel. 12-616-62-18
  • tel. 12-291-28-59

Zasady rozliczeń

Rozliczenia mediów i usług w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie sporządzane są zgodnie z przyjętymi regulaminami:

W przypadku lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, media i inne świadczenia rozliczane są zgodnie z przyjętym Regulaminem w danej wspólnocie mieszkaniowej.

Rozliczenia przesyłane są  do wszystkich najemców / użytkowników za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (e-fakturą)  niezwłocznie po rozliczeniu kosztów za dany okres rozliczeniowy.

 

Rozliczenia po wykupie lub po zakończeniu umowy najmu /bezumownego korzystania z lokalu

W przypadku wykupienia lub zdania lokalu przed terminem ostatecznego rozliczenia mediów należy podać lub potwierdzić adres korespondencyjny na który ma zostać wysłane ostateczne rozliczenie.

Uwaga

W przypadku braku indywidualnych liczników w lokalu rozliczenie następować będzie w oparciu o wartości średnie wyliczone dla całego okresu rozliczeniowego proporcjonalnie do okresu korzystania z lokalu, po zakończeniu pełnego roku rozrachunkowego.

Przypominamy wszystkim, którzy posiadają wodomierze, ciepłomierze indywidualne w lokalach użytkowych , że na koniec każdego roku mają obowiązek udostępnić lokal w celu ich odczytu lub przekazać odczyt pisemnie do Zarządu Budynków Komunalnych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-09
Data aktualizacji: 2023-02-14
Powrót