Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zasady wynajmu lokali użytkowych

Zasady wynajmu lokali użytkowych regulują:

uchwała nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal;

zarządzenie nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) - zawierające przepisy wykonawcze do ww. uchwały.

Zgodnie z ww. przepisami wolne lokale użytkowe pozostające w zasobie lokalowym zarządzanym/administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, organizacje pozarządowe mogą wynająć w trybie: ustnej aukcji, pisemnego przetargu oraz drogą bezprzetargową.

Wymienione wyżej tryby zostały szczegółowo przedstawione w informatorze.

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

NU zasady wynajmu

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-12-31
Data aktualizacji: 2018-12-31
Powrót