Lokale użytkowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwała krajobrazowa

Wydział Planowania Przestrzennego UMK

 

Od dnia 1 lipca 2020 roku obowiązuje na terenie Krakowa uchwała Nr XXXVI/980/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, zwana uchwałą krajobrazową, która ma na celu m. in. uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez ograniczenie liczby tablic i urządzeń reklamowych usytuowanych na elewacjach budynków, na ogrodzeniach, w tym w szczególności nielegalnych i umieszczonych niezgodnie z prawem budowlanym.

Zachęcamy wszystkich, którym zależy na ładzie i estetyce naszego miasta, w szczególności najemców gminnych lokali użytkowych, do zapoznania się z zapisami cyt. powyżej uchwały.

Odsyłamy wszystkich zainteresowanych do podanego poniżej linka, gdzie możecie się Państwo zapoznać z najistotniejszymi zasadami dotyczącymi m.in. instalowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie nieruchomości w szczególności na elewacji budynków.

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=22515

Przygotowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacja zawiera mi.in. pełną treść ww. uchwały krajobrazowej oraz broszurę, w której podano, także w formie graficznej, najistotniejsze jej zapisy.

Ponadto przygotowana została aplikacja, dzięki której można odnaleźć daną nieruchomość i sprawdzić jakie zasady dotyczące sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń obowiązujących na terenie danej strefy w mieście.

Ww. informacje są istotne zarówno dla najemców lokali użytkowych jak i dla przedsiębiorców planujących w najbliższym czasie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Krakowa.

Wyrażamy przekonanie, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Krakowa uda się poprawić estetykę miasta i polepszyć jego odbiór zarówno przez nas samych jak i turystów odwiedzających nasze miasto.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2020-09-24
Data aktualizacji: 2020-09-24
Powrót