Oferta pracy w ZBK!

Oferta pracy w ZBK!
Fot. Pixabay.com

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze –

Referenta w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami
(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Obowiązki:

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje i inne pisma zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków i ZBK.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelację i wystąpienia radnych Miasta Krakowa i innych uprawnionych podmiotów.
 • Procedowanie aktów prawa miejscowego, zarządzeń oraz poleceń służbowych.
 • Koordynacja i realizacja zaleceń pokontrolnych będących wynikiem przeprowadzonych audytów.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące udostępnienia informacji publicznej, na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych ZBK.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych Dyrektora ZBK oraz ich publikacja w Systemie Wspomagania Zarządzaniem ZBK.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń Prezydenta Miasta Krakowa oraz poleceń służbowych Dyrektora Magistratu realizowanych przez ZBK.
 • Przygotowywanie dokumentów regulujących zakres działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 • Opracowywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych procedur zewnętrznych i wewnętrznych ZBK oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru UMK.
 • Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu lub w pokoju 135 I piętro) w formie skanu na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl lub pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.  z dopiskiem „Oferta pracy Z-NA-3/20”. Oferty złożone po wyżej określonym terminie lub bez podpisanego kwestionariusza nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 291 28 17 – Zespół Kadr i Płac, 12 291 28 18 – Referat Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami.

Tagi: praca, zbk

pokaż metkę
Osoba publikująca: Karolina Banduła
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Partnerzy