Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obniżka czynszu o 50% dla lokali użytkowych

Wobec dużej liczby wniosków składanych przez najemców, którzy prowadząc działalność w wynajmowanych od Gminy Miejskiej Kraków lokalach użytkowych doznają ograniczeń uwarunkowanych aktualną sytuacją epidemiologiczną, opracowaliśmy regulacje umożliwiające udzielenie obniżki czynszu o 50 %.

Fot. Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com

W celu skorzystania z obniżki czynszu konieczne jest złożenie przez najemcę lokalu użytkowego wniosku, przy czym za okres:

- od 14 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r. – złożonego wyłącznie w formie oświadczenia,

- od 4 maja 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – uzupełnionego o dokumenty finansowe potwierdzające spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej, o nie mniej niż 25 %, obliczonego jako średnia arytmetyczna obrotów lub przychodów ze stycznia i lutego 2020 r., w porównaniu do obrotów lub przychodów uzyskanych przez najemcę w miesiącu, za który ubiega się o obniżenie stawki czynszowej netto(w przypadku działalności sezonowej najemca może załączyć dokumenty finansowe potwierdzające spadek obrotów lub przychodów o nie mniej niż 25 %, w miesiącu, za który ubiega się o obniżenie stawki czynszowej netto, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Obniżona w ten sposób stawka czynszowa nie może być niższa od kosztów eksploatacyjnych.

Wniosek można przesłać do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w formie elektronicznej na adres zbk@zbk.krakow.pl. Nie jest konieczne uwierzytelnienie go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym.

Przyjęte rozwiązania nie obejmują najemców wykorzystujących lokale użytkowe na niekomercyjne potrzeby własne (np. garaże, miejsca postojowe, pomieszczenia służące do przechowywania rzeczy, itp.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych pod numerami telefonu:
12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2020-06-17
Data aktualizacji: 2020-06-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat