Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Restauracja Fortu 'Łapianka' i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Restauracja Fortu 52A "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnegoprojekty unijne logo

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Nr umowy: RPMP.06.01.01-12-0155/16-00-XVII/86/FE/17

Wartość projektu: 6 841 064,05 zł

Wartość dofinansowania: 3 122 891,89 zł

Okres realizacji: 16.09.2014 r. - 31.01.2022 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

 

Celem projektu jest odnawianie materialnego dziedzictwa kulturowego, przekształcanie i włączanie go do nowej roli społecznej za pomocą adaptacji zachowanych części Fortu 52A Łapianka (wpis do rejestru zabytków województwa małopolskiego dla utworzenia Muzeum i centrum Ruchu Harcerskiego - nowoczesnej, multimedialnej placówki kulturalnej, opartej na kontekstowym ujęciu historycznym, dialogu międzypokoleniowym i międzykulturowym, dziedzictwie niepodległościowym harcerstwa, będącej ważną wizytówką harcerstwa, Krakowa i Polski.

Projekt zakłada kompleksową renowację i konserwację zabytku oraz rekonstrukcję zniszczonych elementów ślusarki, zgodnie ze wskazaniami autorytetów naukowych. Projekt spełni zakładane cele – zachowanie przed zniszczeniem jednego z fortów pancernych Twierdzy Kraków, typowego przykładu dostosowania założeń teoretycznych do warunków terenowych w przypadku architektury   militarnej XIX wieku. Projekt zapewni także użytkownika dla Fortu Łapianka - Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Muzeum zapewni zgodną z wymogami konserwatorskimi eksploatację zrewitalizowanego obiektu. Zapewniona będzie właściwa opieka, co zapobiegnie ponownej dewastacji i pozwoli na udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Dodatkową wartością będzie możliwość prezentacji zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Wykonane zostaną prace remontowe przy koszarach szyjowych, ostrogu bramnym i na terenie otaczającym fort.

Zakres:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

2. Odgrzybianie, odsalanie i oczyszczanie ścian.

3. Ściany - oczyszczenie lica ceglanego, uzupełnienie muru w miejscach ubytków i innych uszkodzeń.

4. Stropy do renowacji.

5. Schody. Zakłada się adaptację dwóch istniejących klatek schodowych łączących parter z piętrem oraz biegów prowadzących na wieżę pancerną do obserwacji i kierowania ogniem oraz wieże-lawety pancerne.

6. Podłoża i izolacje- pionowa i pozioma.

7. Tynki wyprawy i faktury wewnętrzne.

8. Podłogi i cokoły.

9. Parapety.

10. Renowacja lub odtworzenie stalowych elementów, między innymi kratek osłaniających wyloty wentylacyjne.

11. Malowanie. Zabezpieczenia antykorozyjne.

12. Prace renowacyjne i zabezpieczające dachu.

-Galeria strzelecka

zabezpieczyć powierzchnie betonowe galerii zgodnie z systemami renowacyjnymi do betonu wraz z nowym zabezpieczeniem przeciwwodnym oraz ograniczonym użyciem okładzin z blachy cynkowo - tytanowej grubości 0,55mm.Na dolnym i górnym poziomie galerii przewidziano wykonanie pomostów o konstrukcji stalowej. Wypełnienie pomostów z desek impregnowanych grub. 45 mm z uzupełniającymi elementami z krat pomostowych, ażurowych co około 1,50 m. Schody wyjściowe na galerię do odtworzenia według zachowanych wzorów z profili stalowych.

-Pokrycie dachu

13.Usunięcie obcej roślinności i uzupełnienie luk nasad.

14. Uporządkowanie i wyposażenie fos, placu broni i manewrowego. Odtworzenie nawierzchni.

pokaż metkę
Autor: Restauracja Fortu 52A
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-19
Data aktualizacji: 2019-09-30
Powrót