Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT

Okres realizacji: 21.12.2015 r. - 29.12.2020 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie,  której potencjalny efekt będzie znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO₂, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę dostępu do służby ochrony zdrowia mieszkańców.

Zgodnie z ww. założeniami projekt zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na  gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Projekt zakłada, że 19 budynków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres Termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzone audyty energetyczne.

Projekt będzie skutkować redukcją CO₂ i będzie obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i regulacja bądź regulacja wew. instalacji CO.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Termomodernizacja 19 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie. Budynki poddawane termomodernizacji w ramach projektu:

Budynek nr 1

Przychodnia zdrowia

al. Pokoju 4

Kraków

Budynek nr 2

Przychodnia zdrowia

ul. Bałtycka 3

Kraków

Budynek nr 3

Przychodnia Zdrowia

os. Dywizjonu 303 2

Kraków

Budynek nr 4

Przychodnia Zdrowia

ul. Galla 24

Kraków

Budynek nr 5

Przychodnia Zdrowia

ul. Heleny 2

Kraków

Budynek nr 6

Przychodnia Zdrowia

os. Kolorowe 21

Kraków

Budynek nr 7

Przychodnia Zdrowia

ul. Kutrzeby 4

Kraków

Budynek nr 8

Przychodnia Zdrowia

ul. Na Błonie 1

Kraków

Budynek nr 9

Przychodnia Zdrowia

ul. Na Kozłówce 29

Kraków

Budynek nr 10

Przychodnia Zdrowia

os. Na Skarpie 32

Kraków

Budynek nr 11

Przychodnia Zdrowia

os. Na Skarpie 6

Kraków

Budynek nr 12

Przychodnia Zdrowia

os. Na Wzgórzach 1

Kraków

Budynek nr 13

Przychodnia Zdrowia

ul. Niemcewicza 7

Kraków

Budynek nr 14

Przychodnia Zdrowia

os. Piastów 40

Kraków

Budynek nr 15

Przychodnia Zdrowia

ul. Radomska 36

Kraków

Budynek nr 16

Przychodnia Zdrowia

ul. Rusznikarska 17

Kraków

Budynek nr 17

Przychodnia Zdrowia

ul. Szwedzka 27

Kraków

Budynek nr 18

Przychodnia Zdrowia

os. Urocze 2

Kraków

Budynek nr 19

Przychodnia Zdrowia

ul. Wysłouchów 43

Kraków

Termomodernizacja przychodni zdrowia
Przychodnia zdrowia, ul. Galla 24 ZBK
Przychodnia zdrowia, os. Kolorowe 21
Przychodnia zdrowia, os. Kolorowe 21
Przychodnia zdrowia, os. Na Błonie 1
Przychodnia zdrowia, os. Na Błonie 1
Przychodnia zdrowia, os. Na Skarpie 6
Przychodnia zdrowia, os. Na Skarpie 6
Termomodernizacja przychodni zdrowia
Przychodnia zdrowia, os. Kolorowe 21
Przychodnia zdrowia, os. Na Błonie 1
Przychodnia zdrowia, os. Na Skarpie 6
pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2018-11-26
Data aktualizacji: 2022-04-11
Powrót