Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Projekt polega na rekultywacji zdegradowanego obszaru pomilitarnego, poprzez odsłonięcie zburzonych częściowo w trakcie II wojny światowej, a także zdewastowanych w kolejnych latach obiektów, tj. bastionów I, II i III wraz z łączącymi je kurtynami, kaponierami, zabudowaniami, formami ziemnymi ostrogów bramnych, ciągami komunikacyjnymi dla funkcji ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych dla mieszkańców Krakowa i turystów.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu na terenie zielonym. Projekt zakłada, że obszar ten będzie pełnił dodatkowo rolę edukacyjną, kulturalną oraz integrującą, z uwagi na to, że na sąsiedniej działce znajdują się takie obiekty, jak m.in. Teatr Bagatela, Muzeum Kościuszkowskie, czy Punkt Widokowy Kopca. Wykonanie zaplanowanych prac budowlanych oraz adaptacji terenu zielonego ma na celu stworzenie obiektu dostępnego dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla matek z dziećmi, samych dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Zgodnie z założeniami projektu, rekultywacja terenu zdewastowanego fortu i jego otoczenia będzie zachowywać ład przestrzenny oraz podniesie wartość tego obszaru w aspekcie historycznym, naukowym, edukacyjnym, krajobrazowym, ekologicznym, turystyczno-rekreacyjnym oraz sportowym.

Zakres rzeczowy projektu:

Wykonane zostaną prace budowlane oraz konserwatorskie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko”.

Zakres:

- wykonanie robót ziemnych mających na celu odsłonięcie, uporządkowanie i odkrycie obiektów architektury fortecznej zasypanych w trakcie wybuchów. W ich trakcie prowadzone będą prace archeologiczne mające na celu zbadanie fortu;

- odkrycie, konserwatorskie zabezpieczenie oraz murarskie zrekonstruowanie pod nadzorem konserwatora zabytków osuwiska na terenach pozostałości bastionów I – III wraz z kaponierami oraz fragmentów murów okalających;

- wytyczenie ścieżek, pieszych ciągów oraz placów;

- odtworzenie nasypów ziemnych i obsadzenie ich roślinnością forteczną;

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetlenia;

- przygotowanie ścieżek widokowo-przyrodniczo-edukacyjnych wraz ze stanowiskami sensoryczno-edukacyjnymi wyposażonymi w urządzenia rekreacyjne, tablice informacyjne, system multimedialny oparty na kodach 2 i 3D oraz beaconach. System ten dodatkowo zostanie wzbogacony w tyflografiki, dzięki czemu ułatwi odbiór osobom z niepełnosprawnościami.

- nadanie obiektowi funkcji rekreacyjnych oraz kulturalnych. Przystosowanie kaponiery do pełnienia roli amfiteatru o pojemności 140 miejsc.

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2021-08-05
Data aktualizacji: 2021-08-05
Powrót