Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Okres realizacji: 31.10.2019 r. - 31.01.2022 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Twierdzy Kraków w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych poprzez zachowanie przed zniszczeniem materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez jego odnawianie i włączanie do nowej roli społecznej, realizowane poprzez utworzenie w zabytkowych budynkach pomilitarnych Fortu 52a „Łapianka” siedziby Muzeum i centrum Ruchu Harcerskiego - nowoczesnej, multimedialnej placówki kulturalnej, opartej na kontekstowym ujęciu historycznym, dialogu międzypokoleniowym i międzykulturowym, dziedzictwie niepodległościowym, będącej ważną wizytówką Polski i polskiego ruchu harcerskiego.

Zgodnie z docelową koncepcją Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego dawny budynek koszar stanowić będzie część powierzchni ekspozycyjnej odnoszącej się do początków ruchu harcerskiego w Polsce, które nierozerwalnie są związane z historią I-ej wojny światowej. Istniejąca, dość nietypowa jak na współczesne muzea struktura wewnętrzna, w przypadku takiej ekspozycji, jest atutem. W niewielkich pomieszczeniach możliwa jest aranżacja wystaw dedykowanych poszczególnym epizodom historii, w oparciu o nawet niewielką ilość zachowanych archiwaliów. Koncepcja całego założenia zakłada połączenie historycznego budynku i części projektowanej podłużnym hallem przekrytym szklanym dachem.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiot inwestycji:

a. prace odtworzeniowe terenu

b. remont i budowa nawierzchni drogowych

c. budowa nowej części kubaturowej zespołu MCRH położonej w kierunku południowym od budynku koszar szyjowych

d. zagospodarowanie terenu

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2019-09-30
Data aktualizacji: 2019-09-30
Powrót