Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit

Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 29.12.2021 r.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Miejsca realizacji: Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie,  której potencjalny efekt będzie znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO₂, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę dostępu do służby ochrony zdrowia mieszkańców.

Zgodnie z ww. założeniami projekt zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na  gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Projekt zakłada, że 15 budynków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres Termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzone audyty energetyczne.

Projekt będzie skutkować redukcją CO₂ i będzie obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i regulacja bądź regulacja wew. instalacji CO.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Termomodernizacja 15 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie. Budynki poddawane termomodernizacji w ramach projektu:

 

Budynek nr 1 Przychodnia zdrowia os. Centrum B 11A Kraków
Budynek nr 2 Przychodnia zdrowia os. Jagielońskie 1 Kraków
Budynek nr 3 Przychodnia zdrowia ul. Kamedulska 70 Kraków
Budynek nr 4 Przychodnia zdrowia ul. Królowej Jadwigii 203 Kraków
Budynek nr 5 Przychodnia zdrowia ul. Młodej Polski 7 Kraków
Budynek nr 6 Przychodnia zdrowia os. Na Skarpie 27 Kraków
Budynek nr 7 Przychodnia zdrowia ul. Nałkowskiego 1 Kraków
Budynek nr 8 Przychodnia zdrowia os. Niepodległości 2 Kraków
Budynek nr 9 Przychodnia zdrowia ul. Pachońskiego 12 Kraków
Budynek nr 10 Przychodnia zdrowia ul. Popiełuszki 42 Kraków
Budynek nr 11 Przychodnia zdrowia os. II Pułku Lotniczego 22 Kraków
Budynek nr 12 Przychodnia zdrowia ul. Ułanów 29A Kraków
Budynek nr 13 Przychodnia zdrowia ul. Ułanów 29 Kraków
Budynek nr 14 Przychodnia zdrowia ul. Białoruska 15 Kraków
Budynek nr 15 Przychodnia zdrowia os. Złotej Jesieni 3 Kraków

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2019-09-30
Data aktualizacji: 2022-04-11
Powrót