Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora działających na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krakowa na cykl spotkań branżowych!

Fot. pixabay.com

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA URZĘDU MIASTA KRAKOWA zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora działających na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krakowa na cykl spotkań branżowych dotyczących:

I. PROPOZYCJI DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z NGO NA ROK 2024:

- w dniu 17 maja br. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału przy ul. Dekerta 24 (III piętro) dla organizacji pozarządowych działających w sferach:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

4) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

5) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 6) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 

- w dniu 24 maja br. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału przy ul. Dekerta 24 (III piętro) dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w sferach:

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 

II. ZAŁOŻEŃ DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z NGO NA LATA 2024-2027:

-  w dniu 7 czerwca br. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Wydziału przy ul. Dekerta 24 (III piętro) dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2023-05-12
Data aktualizacji: 2023-05-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź