Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zaproszenie do składania ofert na zarządzanie/administrowanie nieruchomością położoną przy ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie. Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, celem dokonania wyboru zarządcy/administratora.

Dane na temat budynku: Adres: ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 23

Ilość lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne: 0

Powierzchnia użytkowa budynku: 1926,01 m2.

Liczba kondygnacji: 4 + strych, liczba klatek schodowych: 3. Budynek podpiwniczony.

Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i teletechniczna. Ogrzewanie lokali indywidualne.

 

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 sierpień 2024 r.

Ofertę można przesłać w kopercie na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub złożyć w siedzibie Zarządu w Punkcie Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) do dnia 12 lipca 2024 r., do godz. 14.30.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 7.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK – Panem Andrzejem Permus – tel. 12 616 6139 lub email: andrzej.permus@zbk.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: ZBK
Osoba publikująca: Anna Szlaga
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-07-03
Data aktualizacji: 2024-07-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź