Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Szukasz pracy? Zapoznaj się z ofertą Referatu Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

Fot. pixabay.com

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatki/kandydata w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza <pobierz tutaj> w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 16 stycznia 2024 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie nr ref: NA-Z-1/24

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17/12 616 6142 (Zespół Kadr i Płac), 12 291 28 18 (Referat Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje i inne pisma zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wystąpienia radnych Miasta Krakowa i innych uprawnionych podmiotów.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące udostępnienia informacji publicznej, na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych ZBK.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych Dyrektora ZBK oraz ich publikacja w Systemie Wspomagania Zarządzaniem ZBK.
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń Prezydenta Miasta Krakowa oraz poleceń służbowych Dyrektora Magistratu realizowanych przez ZBK.
 • Bieżąca aktualizacja informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.zbk-krakow.pl.
 • Opracowywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych procedur zewnętrznych i wewnętrznych ZBK oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru UMK.

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Płaca zasadnicza: 4 250 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Żbik
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2024-01-04
Data aktualizacji: 2024-01-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź