Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferta pracy w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów na ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, w ramach umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

Fot. pixabay.com

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do przesłania wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (do pobrania w załączeniu) w formie skanu na adres e-mail: praca@zbk.krakow.pl lub złożenia osobiście/wysłania pocztą w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków w terminie do 31 sierpnia 2023 r., z dopiskiem w tytule e-maila lub na kopercie: EL-Z-05/2023.

O terminie przeprowadzenia rozmów wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą e-mailową. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 291 28 17 (Zespół Kadr i Płac), 12 616 61 72 (Referat Lokali Służby Zdrowia i Fortów).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie spraw związanych z lokalami służby zdrowia, w tym przygotowanie umów, aneksów i wypowiedzeń,
 • Prowadzenie korespondencji z najemcami,
 • Realizacja procedur związanych z najmem lokali służby zdrowia w drodze aukcji, przetargu lub w drodze bezprzetargowej,
 • Użytkowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami „GRANIT” w zakresie niezbędnym do obsługi finansowo-księgowej nieruchomości, budynku, lokalu, najemcy oraz do celów ewidencyjnych,
 • Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach stanu technicznego zarządzanego zasobu,
 • Przejmowanie lokali użytkowych po wypowiedzeniu/rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów najmu,
 • Bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z umów o utrzymanie czystości, dostawę mediów.

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Płaca zasadnicza: 3 800 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.
 • Dofinansowanie do kart sportowych, świadczenia w ramach ZFŚS.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Ewa Rzepiszczak
Podmiot publikujący: ZBK w Krakowie
Data publikacji: 2023-07-11
Data aktualizacji: 2023-07-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź